МТСП: Да се ослободат од работа лицата со попреченост кои одат со придружба

Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан

Проектот: Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан е финансиран во рамките на Фондот…