Известување од Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ – Скопје