Звучно списание Панорама број 223, Декември 2019 година