Јавен повик 2020

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ПО ОДНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО ТЕШКА И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година (Службен весник на Република Македонија бр.277/19) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Барањето може да се поднесе од страна на лицето со попреченост, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2020 година.

Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил формирана во рамки на Министерството за труд и социјална политика

Кон барањето се поднесува следната документација:

Прослава на Стара Нова година во Скопје

1Во здружението на слепи и лица со оштетен вид -Скопје на денот за стара нова година 13 Јануари,се одржа прослава на која присуствуваа повеќе членки од Здружението со нивни придружници.Се поголем број членки учествуваат на ова прослава,што зборува за сплотеноста на членовите,што токму овој ден одлучуват да бидат заедно и да си ги честитат дотогаш изминатите и претсојни празници.Годинава, старата кума Стефановска Барбара,со пригодно припремена трпеза и многу убави изречени мисли и изреки,духовно надградувајки не и посочувајки на тоа колку е битно,дружењето и меѓусебната подршка,го предате кумството на придружник од наша членка која по втор пат во 2020 година е подготвена и ќе биде среќната кума.Како што наложува традицијата на трпезата најпрвин се скрши лепчето,а по поздравот од претседателката Кентровска Душанка, понатамусо музика,игра и песни со убаво расположение се испрати новата година по Јулијанскиот календар за да се пречека новата во која се посакува добро здравје и среќа на секој поединец.Годинава за забавнот дел беше задолжен нашиот член Арсовски Стојче од КУД “Билјана“ кој и поединачно ги знае музичките желби на присутните наши членови,па така расположенито растеше во текот на целата прослава.Годинава ,нашата прслава беше пренесена и на ТВ Сител,при што и оние што физички не присуствуваа за момент беа заедно со нас.

Лајанс Клуб Тиквеш од Кавадарци

3Лајанс клубот од Кавадарци организираше Хуманитарен концерт за Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци .

Концертот се одржа во домот на културата Иван Мазо Климе во Кавадарци концертот беше наменет за членовите на здружението односно за спортскијот клуб дасе набави комплет Спортска опрема за поголеми успеси и развивање на спортот кој е многу значаен за нас слепите лица.

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци се заблагодарува за одличната соработка со Лајанс Клубот ина овије хумани луѓе који работат макотрбно за да помагат на ранливите лица .

На концертот присустуваја и наши членови који беја воудушевени од изведбите на самијот Концерт на кој настапија познати изведувачи како Оперисти Играорци и престава со игри. Од дувачкијот оркестар   од Никола лујис од Скопје.

Повеќе артикли...