Пролетна акција за уредување на дворот во Здружението на слепи лица на град Неготино

10Членовите од Здружението на слепи лица на град Неготино сами иницијативно организираа  пролетна акција на дворот во просториите на Здружението на слепи лица на град Неготино.

Покрај и своите недостатоци од вид тие дадоа свој труд и напор за уредување на дворот. Секој од нив со алат во рака ја дадоа својата

несебичност да изгледа и дворот во Здружението по убав и поуреден. Низ песна тие се покажаа дека се дел од оваа убава акција. Од кога се собра сметот и се фрли се исчисти убаво дворот па весели од оваа акција се одморија и продолжија со натамошни подготовки за посадување на цвеќе во саксии.