Еднодневен излет во Скопје - Здр. на слепи - Кавадарци

КавадарциЗдруженијето на слепи лица на град Кавадарци како секоја година така и оваја година Организираше еднодневна Екскурзија за својите членови . На оваја Екскурзија беја присутни 40 членови . Оваја Екскурзија беше организирана во Скопје .

Еднодневен излет во Дојран - Здр. на слепи - Кочани

КочаниИако месец Август е месец на годишни одмори активностите на Здружението на слепи лица од Кочани не застанаа. Со донесената  одлука на Извршниот обор на здружението се одлучи традицијата да продолжи, овој пат со еднодневен излет на членовите до Дојранското Езеро. После контактите со надлежните на локалната самоуправа на град Кочани, градоначалникот  помогна во обезбедувањето на автобус  за  превоз на членовите до Дојранското Езеро.

Прошетка на членовите до манастирот Зрзе - Прилеп

3Како секоја година така и оваа членовите на Здружението на слепи лица на град Неготино на ден 23.07.2016г.(сабота) беа на еднодневна Екскурзија  до Манастирот ,,Зрзе,,и градот Прилеп.

Прошетката беше успешно реализирана беа присутни околу 40 членови на Здружението на слепи лица на град Неготино.

Оваа еднодневна екскурзија беше организирана од страна на  Градоначалникот на Општина Неготино на кое беше обезбедено превоз,  храна и вода. 

Повеќе артикли...