Шаховски и домино турнир во Кавадарци

3Здружението на слепи лица на град Кавадарци според програмата за работа реализираше успешен Шаховски и домино турнир помеѓу Здруженијето на слепи лица Кавадарци и здруженијето на слепи лица од Неготино .

Во голема соработка со здруженијето од Неготино и тоа во повеѓе активности  како што се Шах ,Домино,Табла и ГОЛ БАЛ

Здруженијето на слепи лица на Кавадарци беше победник во Шах ,

Здруженијето на слепи лица на неготино беше победник во Табла,

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци  беше победник во Домино..

Преседателот на здружението на слепи лица на град Кавадарци Јанков Костадин се заблагодари на преседателот на Здружението на слепи лица на Неготино на Тони Караев  и му додели Благодарница за одличната соработка помеѓу двете здруженија и се надеваме дека истата че продолжи и по натаму да соработуваме за нашите членови и поголеми успеси на спортски план .

ПОГРАНИЧНА СРЕДБА ПОМЕЃУ ЗДРУЖЕНИЕТО НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА КОЧАНИ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛЕПИТЕ БЛАГОЕВГРАД БУГАРИЈА

1Здружението на слепите лица од Кочани на ден 18.03.2019 година оствари работна  средба во Благоевград Бугарија  со претседателот и секретарот на Територијалната органицација на слепите со цел  зајакнување на меѓусебна соработка  .На работната средба беа разменети искуства ,методи на дејствување како и мерки кои се преземаат за подобрување на положбата од областа на здравството,социјалната политика,образование и вработување на  слепите лица.На средбата беше изготвен и Програм на активности за 2019 година помегу двете организации кои се однесуваа за: Изготвување на  заеднички проекти и аплицирање до Европските програми и фондови,Заедничка посета со членовите на Рилскиот манастир,Организирање на спортски активности повод патрониот празник на град Кочани,Одбележување на Меѓународниот ден на Белото стапче.

МЕЃУНАРОДНА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРИСТАПНИ КНИГИ

20190228 101820До крајот на годината, Црна Гора ќе го ратификува Договорот од Маракеш
- Луѓето кои имаат тешкотии во употребата на стандардно печатење се соочуваат со пречки за пристап до книги и друг печатен материјал, поради што Црна Гора треба да го ратификува Договорот од Маракеш до крајот на годината, со што ќе се отворат поголеми можности за размена на книги во меѓународниот фонд план.
Ова беше најавено на меѓународната конференција "Договорот од Маракеш и неговите придобивки за лицата кои не можат да читаат Стандарден печат", организирана од Здружението на слепи Црна Гора (ССЦГ).
Извршниот директор на ССЦГ, Горан Мацановиќ, рече дека за повеќе од 70 години работа, преку разни проекти и разни активности, ССЦГ придонесе за создавање на услови за еднакви можности и за подобрување на квалитетот на животот на лицата со оштетен вид во сите области од животот.

Повеќе артикли...