Јавна дебата во Скопје - Куче водич

1Во рамките на одбележувањето на 15 Октомври, меѓународниот ден на белиот стап и активностите за одбележување на јубилејот 70години од постоењето на Националнот сојуз на слепи на Република Македонија и  Здружението на слепи и лица со оштетен вид Скопје,на 14.10.2016 година,во просторите на малата конгресна сала на Саемот во Скопје се одржа јавна дебата.Здружението го искористи присуството на Г-га Сара Бихел од Шветска која престојуваше во Македонија од 14 до 16,Октомври ,и со задоволство ја привати поканата за пренесување на своето  лично искуство како слепо лице, која подолго време користи куче водич.

Одбележување на 15-ти Октомври во Неготино

1По повод 15 ти Октомври денот на БЕЛИОТ СТАП и јубилејните 70 години од постоењето на НССРМ Здружението на слепи лица на град Неготино го прослави на 14.10.2016г.(петок) во просториите на Здружението на слепи лица на град Неготино. Присутни беа членовите на Здружението на кое беа најпрво запознаени за одбележувањето на 15 ти Октомври – Меѓународниот ден на белиот стап,имавме и изложба на повеќе тифло-технички помагала кој ни се дадени благодарение на Министерството за труд и социјална политика.На крајот членовите на Здружението беа почестени со мал коктел.

Одбележување на 15-ти Октомври во Кочани

4Здружението на слепите лица од Кочани  заедо со гостите од Благоевград Република Бугарија го  одбележаа  Меѓународниот ден на белиот  стап – симболот на слепиот човек. Средбата се одржа во село Јакимово во црквата ,,Јаким Осоговски,,. Гостите беа поздравени од членот на нашето здружение Столе Иванов , претставникот од музејот Теракота од Виница накратко ѓи запозна  присутните за историјатот и знаменитостите на локалитетот а пота се одржа трибина на тема ,,Шекерна  болест  како причина за појава на слепило,,  на  која предавач беше Др. Мирко Анакиев.

Повеќе артикли...