Советник за потребите на лицата со оштетен вид

3Националниот сојуз на слепите на Република Македонија во соработка со Црвениот крст на град Скопје и донаторот компанијата Роше Македонија во рамките на проектот СПОДЕЛИ СВЕТЛИНА  издадоа Советник за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија.

Советникот за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија е испечатен на македонски јазик и на Брајово писмо за потребите на слепите и слабовидни лица од целата територија на државата.
Истиот претставува еден систематизиран текст за потребите на лицата со оштетен вид во Република Македонија и ги опфаќа сферите од областа на здравството, социјалната заштита, образованието,итн.

Балкански Консултативен Комитет

logoНационалниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација, непартиска, непрофитна, доброволна, организација од особено општествено значење.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија преку своите 17 општински и меѓуопштински здруженија на слепи лица се грижи за 2550 слепи и слабовидни лица почнувајќи уште од нивно откривање преку центрите за социјална работа, упатување на школување, помош при образование, стипендирање, изработка на книги и стручна литература на Брајово писмо, на Звучна техника ним  достапна, преку помош при вработување, адаптација на работното место, културно-социјален живот, описменување на Брајово писмо, осамостојување за самостоен живот и слично.

Излет на охридското здружение во Албанија

2Здружението на слепи лица Охрид реализирајќи ги свите програмски активности на ден 12.06.2016 година организира излет со своите членови.

Излетот се изведе во соседна Република Албанија односно беа посетени градовите Поградец и Корча.

Излетот се организира на тој начин што прво се посети Музејот во Заливот на коските во Градиште, а потоа продолживме за Поградец Албанија каде беше организиран доручек и пауза за кафе, а потоа се продолжи во Корча каде што се посети Православната црква и Музејот на град Корча.

Во попладневните часови се вративме во Македонија и го посетивме Манастирскиот комплекс “СВ. Наум“ каде и ручавме во ресторанот Острово.

Повеќе артикли...