Тематска јавна дискусија во Велес

Тематска јавна дискусија во ВелесЗдружението на слепите лица на Општина Велес на 14.04.2016 година зема активно учество на јавната дискусија на тема „Правната заштита на лицата со попреченост во областа на работните односи, образованието, социјалната и здраствената заштита - Што граѓаните треба да знаат?“ организирана во соработка со Проектот на УСАИД за заштита на човековите права и Општина Велес.

На јавната дискусија покрај претседателката Јадранка Лазаровска, членот на Извршниот одбор – Благој Трпчев и секретарот – Тони Пајдаков, беа присутни и претставници на Советот на Општина Велес, Центарот за социјални работи – Велес, Агенцијата за вработување – Велес, претставници од повеќе инвалидски организации и невладиниот сектор.

Повелете да гледате со нас

Повелете да гледате со наВо рамките на своето 7 децениско постоење, во 2016 година кога го славиме големиот 70 годишен јубилеј на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, истовремено Здружението на слепи лица Кавадарци можи да се пофали исто така со својите успешни Активности,

Формирањето и работењето на оваа организација придонесе слепите лица да се наметнат како активен субјект кој дава иницијативи врз основа на согледување на состојбите за развивање, надоградување и проширување на нивниот опсег на дејствување. Денес Здружението на слепи лица Кавадарци како од постарите организација за Слепи лица во Р.Македонија го промовира здружението и неговите членови во духот на мирот, разбирањето и потребите на слепите лица и лица со оштетен вид. 

Општински шаховски турнир - Кавадарци

Општински шаховски турнир - КавадарциЗдруженијето на слепи лица на град Кавадарци според програмата за работа и активности  за 2016 година ги започнува активностите со почеток и организација и организираше Шаховски турнир за својите членови .

Шаховскијот турнир се одржа на крајот на месец Март Oвој турнир се одржа во просторите на здруженијето зедоја учество наши членови на овој турнир Турнирот за слепи Шахисти го отвори преседателот на здруженијето госпоча Јошева Султана.

Повеќе артикли...