КАПКА КРВ – СПАСИ ЖИВОТ - Неготино

Крводарителска акција во НеготиноПо повод светскиот ден на крводарителството,а воедно и 70 години од постоењето на Националниот Сојуз на Слепи на Република Македонија, Здружението на слепи лица на град Неготино заедно со Црвен Крст на Општина Неготино,организираа крводарителска акција која се одржа на ден 17.03.2016г.(четврток)во големата Сала на Собранието на Општина Неготино. На оваа акција присуствуваа неколку наши членови,а исто така присуствуваа и нашите пријатели од Евангелска Црква кои секогаш се со нас - за нас. Претседателот на Здружението на слепи лица на град Неготино на секој посетител им подаруваше рекламен материјал,а воедно и им се заблагодари за посетеноста на оваа акција.

Активности на Здружението на слепи - Скопје

Крводарителска акцијаФебруарското, четврточно дружење на жените, членки од Здружението  на слепи и лица со оштетен вид, се одржа на 11.02.2016 година.Дружењето го збогатија и осум членки од Здружението ” Вешта жена”,кој дојдоа да се дружат и лично, да се заблагодарат на нашата учесничка во манифестацијата на “Вешта жена” воедно , да ги охрабрат и другите слепи жени на ваквите и слични учества.

КАПКА КРВ - ЗА ЕДЕН ЖИВОТ!

logoКАПКА КРВ-ЗА ЕДЕН ЖИВОТ!
СЛЕПИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА!
 
Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација основана согласно Законот за инвалидски организации,непартиска, непрофтина, доброволна, организација од особено општествено значење.
Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува единствен легитимен претставник на повеќе од 2550 слепи и слабовидни лица од целата територија на државата.

Повеќе артикли...