Одбележување на денот на Белиот стап во Неготино

Одбележување на Белиот стап во НеготиноДенешниот значаен ден на слепиот човек 15-ти Октомври, Здружението на слепи лица на град Неготино свечено го одбележа со требина на кои беа  поканети повеќе гости, а од нив присуствуваа градоначалникот на Општина Неготино, претставник од Агенцијата за вработување, претставник од Центарот за Социјални работи, претставници од Евангелска Црква – Неготино како и секретарот од Општинскиот Црвен Крст и членови на Здружението на слепи лица на град Неготино.

Славењето на 15-ти Октомври како Меѓународен ден на белиот стап службено започнало во 1964година.

15-ти Октомври, Меѓународен ден на Белиот стап - Симболот на слепите човек

Бел стап - симбол на слепиот човекСтапот како симбол на слепилото постоел уште во древниот живот на народите. Луѓето без вид го користеле како корисно помагало за снаоѓање и движење во просторот. Таа стварност му е позната секому. Но, сега од година во година постојано се зголемува автомобилскиот сообраќај во градовите и селата, на патиштата во целиот свет. Тој факт подразбира многу опасности при самостојното движење на луѓето без вид. Се зголемиле барањата за сегашната улога на стапот, па тој мора да ја преоформи својата суштина во јасно говорлив симбол.

Известување од Јавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје

ЈП Градски паркингЈавното претпријатие „Градски Паркинг“ - Скопје, согласно законските одредби им овозможува на лицата со посебни потреби повластени услови за користење на паркинг услугите.

Се повикуваат сите слепи и слабовидни лица (жители на град Скопје) заинтересирани за добивање на повластени паркинг услуги, во периодот од 01.11.2015 година до 01.12.2015 година до ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје, лично да достават уредно пополнети барања или истите да ги пополнат во канцеларијата на ЈП „Градски Паркинг“ - Скопје на ул. „Ѓуро Стругар“ бр. 15 А - Скопје.