Музички средби 2018

1Националниот сојуз на слепите на Република Македонија по повод меѓународниот ден на Белиот стап-симболот на слепиот човек-признат од Организацијата на Обединетите Нации (ООН) согласно своите програмски активности а се со цел социјализација и поттикнување на слепите лица во сите општествени области ги одржа традиционалните МУЗИЧКИ СМОТРИ 2018.

Музичките смотри при Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставуваат традиционална програмска активност со која НССРМ го поттикнува развојот на духовната култура кај слепите лица кои негуваат љубов кон традиционалната песна и ора.
На ова аманифестација се изведуваа песни од слепи инструменталисти и вокални солисти од богатото македонско народно творештво.
Во музичкиот бенд кој ги пратеше вокалните изведувачи членуваат и активно допринесуваат слепи лица.
Станува збор за слепи лица академски музичари.Целта на ова аманифестација е да се покаже на светот дека и со слепило се може.Дека слепилото е состојба, а не болест...

Тркалезна маса: Предизвици на слепилото во 21 век во Република Македонија-Очекувања наспроти реалност!

1Националниот сојуз на слепите на Република Македонија по повод одбележувањето на 15 октомври-Меѓнаодниот ден на Белиот стап-Симболот на слепиот човек-признат од Организацијата на Обединетите Нации (ООН) на ден 10.10.2018 година (среда) организираше тркалезна маса на тема:Предизвици на слепилото во 21 век во Република Македонија-Очекувања наспроти реалност!

На трибината во својство на претставници на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија учество зедоа и г-дин Вангел Тркаљанов и г-а Магдалена Панчевска.
На трибината беа поканети и од Министерството за култура на Рм и Министерството за образование и наука на РМ кои за жал не присуствуваа и со тоа покажуваат колку оваа држава се грижи за заштита и унапредување на правата на слепите лица и колку истите им придаваат важност на оваа категорија на граѓани.
Во прилог:прогласот за медиуми по повод меѓународниот ден.

Семинар за жени во Хотел Молика

1Националниот сојуз на слепите на република македонија во рамките на своите програмски активности со финансиска поддршка на РЕК БИТОЛА во периодот од 06.10.2018 до 08.10.2018 година го организираше традиционалниот домашен женски семинар оваа година на темата:Употреба на канабисот при превенција и лекување на модерните болести на 21 век.

На женскиот семинар за учесничките првиот ден се одржа и предавање за депресија кај лицата со оштетен вид.
Едукатор на предавањата беше Др.спец.по семејна медицина и експерт за употреба и лекување со канабис Николина Витановска од која учесничките навистина имаа можност да научат повеќе за оваа област. 
Вториот ден на предавања за учесничките на овогодинешниот домашен женски семинар во утринските часови пред доручекот Др.Николина Витановска на учесничките им мереше крвен притисок, а Др.Катерина Илиеска на учесничките им мереше гликоза во крвта.

Повеќе артикли...