Доделување на звучни и технички помагала во Кочани

1Во согласност со Програмата за активностите на Здружението на слепите лица од Кочани во областа на здравствената и социјалната заштита, во просториите на здружението на ден 03.05.2017 година се организираше работна средба со членовите од здружението и истата имаше за цел доделување на звучни и технички помагала за слепите лица и лицата со оштен вид. Ваквиот вид на помагала кои се состоеа од звучни апарати за мерење на крвниот притисок, звучни часовници, браеви часовници и лупи, беше добиена од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и истите се доделени на лица од здружението кои во моментот навистина имаат потреба од овие помагала.

Доделување на прехрамбени пакети во Охрид

481Здружението на слепи лица Охрид по повод Велигденските празници на своите членови им додели прехрамбени пакети.

Пакетите беа набавени во соработка со ЈП “Градски Пазар“Охрид. Традиционално веќе повеќе години ЈП“Градски пазар“ Охрид организира Велигденски Базар и со средствата кои се собираат донираат прехрамбени пакети за Здружението на Слепи и Здружението на Глуви од Охрид. Се надеваме дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму ,а со тоа и ќе продолжиме да им помагаме на нашите членови кои имаат потреба од ваков вид на донација.

Предпрвомајска прошетка

2Здружението на слепи лица на град Неготино организираше пред првомајска прошетка до Кратово и Лесновскиот Манастир – Пробиштип. Членовите воодушевени од оваа пред празнична прошетка со големо задоволство се приклучија кон истата.

„Иако со очите не гледаме, но сепак со душата ја чувствуваме убавината на Македонија“ - кажа еден од членовите, бидејќи четирите ѕидови се секојдневие во нашиот живот. Прво беа посетени Куклите во Кратово каде им беше раскажана приказната за нив, потоа беше посетен Радин мост во Кратово и градот Кратово. Прошетката продолжи низ градот Пробиштип, а потоа и на Лесновскиот Манастир каде што групата можеше да ја почуствува природата на Македонија и го помириса планинскиот воздух на истата.