Членки од Здружението на слепи од Скопје во посета на Струмичкиот крај

2Предвидувањата на метеоролозите за временската прогноза, дека токму пред  26.09.2018 година за кога беше договорена еднодневната посета низ, градот Струмица и црквата “Свети  15 Маченици“ драстично ќе се намалат температурите, и ќе залади,не ги поколеба нашите членки,и на голема радост од сите активноста се реализира.Излетот беше планиран од комисијата за жени, и на истиот беа поканети поактивни жени од Здружението кој во секое време и на секој настан организиран од Здружението по било кој повод, дали како учесници или пак, како бројка за масовност постапувале соодветно.За црквата “Свети 15 маченици“ и иконата на СветаБогородица нашите членки имале слушнато,а секој христијанин без разлика, колку верува во бога  посакаува да ги искаже своите  желби во верски објект, верувајќи во нивното остварување.

Прво место за екипата на Кавадарци во Голбал

7Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци зема учество на Државно првенство во ГОЛ БАЛ које беше организирано од Спортска федерација на слепи лица и Нацијоналниот Сојуз на слепи истијнот настан се одржа во град Кавадарци.. Здруженијето на слепи лица на град кавадарци зема учество на овије натпревари и го продолже онаја које се случувало во предходните 7 пади државни прваци а исто и сега го освојивме 1 место по 8 пат , Ова се големи успеси за нашето здруженије и се докажуваме дека сне успешно Здруженије во РМ . Овије натпревари ги играме со срце и без надоместок за нашето Здруженије .

Во 2017 год бевме прогласени и од Оопштина Кавадарци за најдобра екипа во општина Кавадарци и наградени со Пехар и Признаније.

Спортска опрема во Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно преседателот на здруженијето Јанков Костадин и секретарот на здруженијето Јошев Богоја , Со големо залагање и голем труд и макотрпно работење успеја да најдат Спонзорство и тоа од приватни фирми големи пријатели и оније који сакат да помогнат на ваквите лица Спортската опрема е во Тренерки 6 Пара исто така беше најдено спонзорство за Купување на Лактици заштитници за сите Голбалисти 6 комплета исто така голем пријател на Преседателот Јанков Костадин лицето Драган Јовановски со уште 2 колеги ни беја обезбедени 5 Пара Патики нашите Голбалисти за постигање на солидни резултати. за Здруженијето и за својите ГОЛБАЛИСТИ да можат да спортуват и докажуват на Спортски натпревари Голема благодарност од наше име и од име на здруженијето за хуманите луѓе који ги има помечу нас .

Повеќе артикли...