Доделување на тифло технички помагала во Здружението на слепите лица Кочани

1Здружението на слепите лица од Кочани на ден 21.02.2019 година во присуство на претседателот и генералниот секретар на Националниот Сојуз на слепите на Република Македонија  додели прва донација од типот тифло технички помагала. Ваквиот вид на помагала се состои од Соларни аудио плеери добиена од Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и истите се доделени  на 20 членови  од здружението по критериуми за вработени и потполно слепи лица. Користењето на помагалата  беше практично демонстрирано пред членовите корисници.

Секретар Гордана Велкова

Еколошка акција на членовите од Здружението на слепи лица од Кавадарци

1Големата соработка со Еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци и здружението на слепи лица на кавадарци по убавото и сончево време се вклучивме и решивме да организираја чистење и посадување на дрвца во дворот на канцеларијите на здруженијата који се сместени во НВО Центарот  во Кавадарци..

За подобар и почист воздук за нашите идни генерацији во нашијот град и околина каде што престојуваме повече во деновите за подобар живот.

Исто така имаше и средба со членовите од еколошкото здруженије ЕКО ЖИВОТ од Кавадарци.

Здружение на слепи лица Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци во соработка со Лајанс клуб Тиквеш од Кавадарци имаше одлична комоникација и соработка и потписано Меморандум за соработка помечу двете организацији.

Беше донирано за здруженијето на слепи лица на Кавадарци тифло текнички помагала како што се Апарати за мерење на крвнијот притисок .

Помагалата беја поделени на членовите на који имат потреба .

Членовите на здруженијето се заблагодарија за хуманото дело кон нас инвалидите на донаторите који помогнаја да се соберат финасији и дасе набават помагалата  који се многу значањи за самијот член бидечи и самијот може да си врше контрола на здравијето.

Повеќе артикли...