Посета на Винарија Венец

2Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно членовите од здруженијето ја посетија Винаријата во с Долни Дисан винарија Венец во која се сретнаја со сопсвеникот на винаријата ,

Кога пристигнавме во винаријата не сретна сопственикот и имавме благословено добредојдовте со Кафе и локумпотоа потоа имавме состанок и разгледување на самата винарија која постоји уште од далечната 1956 год а сега истата е реновирана и по нови стандарти била реновирана 2016 год .

Во самата винарија имаше што дасе виде и декостира од пијалоците који ги произведуват ,

Произведуват 13 сорти на вино и 3 сорти на Ракија.

Самата винарија е на 3 спрата во која 1 се канцелариј а 2 се Произведуват производите а на 3 спрат е нивнијот ресторан за Свадби,

МУЗИЧКИ СМОТРИ 2019

1Националниот сојуз на слепите на Република Македонија како национална инвалидска организација која е единствен легитимен претставник на повеќе од 2570 слепи и слабовидни лица во Република Северна Македонија пред присутните гости од организации, владини институции, граѓани на оваа држава, активисти за човекови права со заеднички сили и здружени, обединети за што подобро утре на лицата со оштетен вид.

На 10 декември Меѓународниот ден на човековите права, Националниот сојуз на слепите на Република Македонија,претставувајќи 2570 слепи и слабовидни лица,  се приклучува на заедницата за зголемување на свеста за денот на човековите права.

Овој ден се одбележува секој 10ти декември уште од 1948 година кога на Генералното Собрание на Организацијата на Обединетите Нации е усвоена Универзалната декларација за човекови права.

На овој ден промовираме еднакви можности за сите, промовираме и се залагаме за целосна партиципација и активно учество на слепите лица во сите опшествени активности, еднакви можности, и еднаква заштита на човековите права на слепите лица во социјален, општествен, економски, политички и културен живот како и да се осигураме дека нашиот глас ќе биде слушнат насекаде.

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ВО КОЧАНИ

1Здружението на слепите лица од Кочани во соработка со Меѓопштинското здружение на лицата со телесен инвалидитет - Мобилност Кочани по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3-ти Декември  организираше хуманитарен концерт  на 07.12.2019 година во Центар за кулртура  Бели Мугри во Кочани. На концертот земаа учество: КУД  ,, БИЛЈАНА,, Скопје ,Фолклорни ансамбли ,,Бели Мугри,, Кочани, Китка - Истибања,Руен  - Кочани  и пеачите Ирена Спасовска и Јордан Митев.Ваквите манифестации треба што повеќе да се случуваат како би можело  да се подигне јавната свест за лицата со попреченост во нашето општество и истите можат да ѓи покажат нивните квалитети,успеси способности,желби и таленти,  дека можат умеат и припаѓат на овој свет. Концертот  беше подржан од Националниот сојуз на слепите лица на РМ, Локалната самоуправа на општина  Кочани и Виница за понатамошна соработка.

Повеќе артикли...