Спортска опрема во Кавадарци

1Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно преседателот на здруженијето Јанков Костадин и секретарот на здруженијето Јошев Богоја , Со големо залагање и голем труд и макотрпно работење успеја да најдат Спонзорство и тоа од приватни фирми големи пријатели и оније који сакат да помогнат на ваквите лица Спортската опрема е во Тренерки 6 Пара исто така беше најдено спонзорство за Купување на Лактици заштитници за сите Голбалисти 6 комплета исто така голем пријател на Преседателот Јанков Костадин лицето Драган Јовановски со уште 2 колеги ни беја обезбедени 5 Пара Патики нашите Голбалисти за постигање на солидни резултати. за Здруженијето и за својите ГОЛБАЛИСТИ да можат да спортуват и докажуват на Спортски натпревари Голема благодарност од наше име и од име на здруженијето за хуманите луѓе који ги има помечу нас .

РЕАЛИЗИРАНА ИНФОРМАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ПРАВО НА ИЗБОР ВО КОЧАНИ

1Во клубот на Мобилност Кочани на ден 16.09.2018 година ( Недела)  Здружението на слепи лица Кочани  во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество  ИНКЛУЗИВА со подршка на проектот на УСАИД за граѓанско учество се реализираше информативната работилница    на тема  ,, Референдум за сите ,, . Вовед   и претставување даде  претседателката на здружението  ИНКЛУЗИВА  за политичко и изборно право на лицата со попреченост според  Конвенцијата на обединети  Нации .

ОРГАНИЗИРАН ИЗЛЕТ ПОКРАЈ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

2Здружението на слепите лица од Кочани на 26.08.2018 година во Дојран по четврти  пат ја организираше рекреативната средба  излет покрај езеро, на која присуствуваа  околу 50 членови.Во раните утрински часови пред  локалната самоуправа на општина Кочани со организиран превоз  членовите се упатија на еднодневен излет во посета на Дојранското Езеро.Прекрасниот топол ден беше искористен за капење, сончање и  прошетка покрај езерото.

Повеќе артикли...