Демант

Почитувани, 

 
Се чуствуваме должни како Национален сојуз на слепите на Република Македонија да Ве известиме за следново, од причини што нашата организација во изминатиот ден беше спомената во повеќе медиуми.
Имено полниот назив на нашата организација е Национален сојуз на слепите на Република Македонија или скратен назив НССРМ, а не сојуз на слепи како што е наведено.
Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација,непартиска,непрофитна,доброволна, организација од посебен јавен нинтерес и од посебно општествено значење.
НССРМ претставува единствен легитимен претставник на повеќе од 2550 слепи и слабовидни лица кои на подоброто око со корективно стакло гледаат до 10 проценти, или кои имаат оштетеност на видот поголема од 90 проценти.
НССРМ уште од далечната 1946 година се залага за подобрување на правата на оваа категорија на граѓани, како лица со најтежок вид и облик на инвалидност.

Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан

logoПроектот: Предизвици, потреби и услови на професијата физиотерапевт кај лицата со оштетен вид во земјите од Западен Балкан е финансиран во рамките на Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите-чија полноправна членка е и организацијата носител на проектот Национален сојуз на слепите на Република Македонија и организациите партнери на проектот:Сојузите на слепите на Република Албанија,Бугарија-Регионална организација Софија,Црна Гора, Србија и Република Српска.

Проектот е финансиран со грант на Фондот на солидарноста на Европскиот сојуз на слепите, а кофинансиран од носителот на проектот и сите партнер организации во проектот.

Голбал во Неготино

4Како секоја година така и оваа Градоначалникот на Општина Неготино г-нот Тони Делков и Советот на Општина Неготино по повод 8 ми Ноември денот на Ослободувањето на град  Неготино по нивна покана Здружението на слепи лица на град Неготино организира турнир во игрите на ГОЛБАЛ кој  се одржа  на ден 07.11.2018г.(среда) со почеток од 10,00 часот во салата на Средното Општинско Училиште ,,Св. Кирил и Методиј,, каде што учествуваа екипите на Неготино како домаќин,Струмица ,Кавадарци и Кочани.Како почестен гостин беше и Претседателот на НССРМ

 г- нот Жарко Селковски. На овој турнир беа доделени дипломи од страна на претставник од Општина Неготино,а исто така и им беше организиран свечен ручек каде што играчите на ГОЛБАЛОТ продолжија да се дружат односно ги споделуваа меѓусебните  заеднички мисли.

Повеќе артикли...