Здружението на слепите лица од Кочани го одбележа - 15 Октомври Меѓународниот ден на слепите лица

3Здружението на слепите лица од Кочани и годинава активно учествуваше во одбележување на 15 Октомври Меѓународниот ден на слепите лица.На предлог и донесената одлуката на Извршниот одбор на здружението од Кочани одбележувањето се одржа на самиот ден во Благоев град со зедничка средба на членовите од Реѓионалната организација на слепите лица од Благоев град НР Бугарија.

Од здружението од Кочани на Меѓународна средбата присуствуваа 20 члена. После поздравните говори на претседателите , претседателот на Сојузот на слепите на округот на Благоев град НР Бугарија господинот Борислав Лазаров пред присутните ѓи афирмираше преземаните активности на сојузот ставаќи акцент на проектите кои треба да се во тек, поставување на тактилни патеки во центарот на градот.

Средба со градоначалникот на Општина Кавадарци

4Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 15 Октонври кој е празник признаен од целијот свет ден на Белијот стап .

По тој повод здруженијето на слепи лица организираше средба со членовите на здруженијето и одржа редовна седнива со членовите на Извршнијот и Надзорниот Одбор ,

Исто така наши членови имаја средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев на која се разговараше за надминувања на проглемите на здруженијето и некоји барирерији који треба да се отклонат за полесен пристап до јавни Институцији.

Исто така настанот беше покријен со Интревју на Подпреседателот господин Александар Анев и Секретарот на здруженијето Јошев Богоја.

Турнир во Голбал во Росоман

br 4Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 15 Октонври организираше турнир во ГОЛ БАЛ. Во соработка на здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и Општина Росоман со Градоначалникот Бранко Јанев и советот на општината. Беше успешно организиран турнирот во ГОЛ БАЛ кој се одржа во с Росоман во ОУ Пере Тошев. Турнирот се одржува по љубилијен 10 пат и тоа помеѓу екипите на Скопје Битола Прилеп и Кавадарци како домачини. Натпреварите се одржаја во фер и пријателски начин на дружење и со еден заеднички ручек кој беше организиран од страна на Општината Росоман за присутните членови.

Исто така им беше доделено благодарници на Градоначалникот на општина Росоман и на директорката на ОУ Пере Тошев од с Росоман и исто така и на самите екипи им беше доделено благодарници за одличната соработка за овије 10 години. Исто така на екипата на Битола им беше доделено Пехар за најдобра екипа на турнирот.

Повеќе артикли...