Одбележување на 15-ти Октомври во Неготино

1По повод 15 ти Октомври денот на БЕЛИОТ СТАП и јубилејните 70 години од постоењето на НССРМ Здружението на слепи лица на град Неготино го прослави на 14.10.2016г.(петок) во просториите на Здружението на слепи лица на град Неготино. Присутни беа членовите на Здружението на кое беа најпрво запознаени за одбележувањето на 15 ти Октомври – Меѓународниот ден на белиот стап,имавме и изложба на повеќе тифло-технички помагала кој ни се дадени благодарение на Министерството за труд и социјална политика.На крајот членовите на Здружението беа почестени со мал коктел.

Одбележување на 15-ти Октомври во Кочани

4Здружението на слепите лица од Кочани  заедо со гостите од Благоевград Република Бугарија го  одбележаа  Меѓународниот ден на белиот  стап – симболот на слепиот човек. Средбата се одржа во село Јакимово во црквата ,,Јаким Осоговски,,. Гостите беа поздравени од членот на нашето здружение Столе Иванов , претставникот од музејот Теракота од Виница накратко ѓи запозна  присутните за историјатот и знаменитостите на локалитетот а пота се одржа трибина на тема ,,Шекерна  болест  како причина за појава на слепило,,  на  која предавач беше Др. Мирко Анакиев.

Одбележување на 15-ти Октомври во Гевгелија

1Здружението на слепи лица Гевгелија на ден 14-10-2016година одржа Јавна трибина по повод 15-ти Октомври Меѓународниот ден на Белиот стап-симбол на слепиот човек, во име на 70годишниот Јубилеј на  Националниот Сојуз на слепи и слабовидни лица на РМ.

Во преполната сала со членови од здржението и преставник од  Центарот за социјална работа Гевгелија , преставници од Здружението на ЛТИ Мобилност Гевгелија  и локалниот медиум ТВ НОВА ги запознавме со нашето досегашно работење со порака од здружението до јавноста и надлежните органи во нашата Општина.

Повеќе артикли...