Звучно списание Панорама број 215, Април 2019 година