Звучно списание Панорама број 218-219, Јули-Август 2019