Звучно списание Панорама број 221, Октомври 2019 година