Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци и невладината организација

Совет за превентива против малолетничка деликвенција .

Се организираше во основното училиште Тошо велков Пепето се  организираше  натпревар во ГОЛ БАЛ  средба  основцито образованије со учениците и професорите по Физичко.

Није членовите од Здруженијето на слепи лица од Кавадарци и секретарот на здруженијето Јошев Богоја му ја објасни целата игра ГОЛ БАЛ како се игра и му објасни за теренот који димензији е и зошто ставаме конец и зашто го лепиме теренот и што значи самото бележување на теренот ,

Исто така му беше објаснето за Топката како се фрла и сто значат звончињата који се во нејзе .

Потоа му беја објаснети правилата за играње и за Наочарите што ги носеме на нас.

Исто така му беше објаснето дека играта се игра со развијен слух и голема орентација .

Потоа се уклучивме кон играње на Гол Балот игравме со волунтерите на Невладината организација Совет за превенција против малолетнилчка деликвенција.

На овој настан имаше вклучено 4 Класа  и тоа од 1 до 4 оделеније од училиштето со својите професори по Физичко .

Исто така беја вклуцени и децата који беја на настанот и они самите пробаја да играт и беја многу воудушевени од играта ,

Апотоа пробаја и самите деца меѓу себе да играјат и многу бргу ја сватија играта.

Није членовите од здруженијето на слепи лица на Кавадарци мусе заблагодаруваме на Волантерите и преседателот на организацијата за организиранијот настан.

[Best_Wordpress_Gallery id=”328″ gal_title=”Kavadarci19″]