Category: Документи

Jавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, ДДВ, и акциза за набавка на патнички автомобил за 2021 година

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност…