Лого на НССРСМ

Здружение на слепи лица на Куманово

Адреса:

ул. „Братство Единство“ бб

П. фах: 104, 1300 Куманово

Е-маил: [email protected]

Телефон: 072 – 209 – 112

Претседател: Бобан Краљевски
Секретар: Коце Витанов

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Централно Кооперативна Банка

Жиро сметка: 320 1000050532 16

ЕДБ: 4017995121411