Author: Блаже Зафиров

Блаже Зафиров е ученик во четврта година во меѓународната гимназија „Нова“. Сака технологии што му го олеснуваат животот, ги проучува и дава фитбек за нив на креаторите. Тој пишува статии поврзани со софтверски помагала за разновидни оперативни системи што би биле од корист за слепите и слабовидни лица.