Лого на НССРСМ

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува национална инвалидска организација, непартиска, непрофитна, доброволна, организација од особено општествено значење.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија преку своите 17 општински и меѓуопштински здруженија на слепи лица се грижи за 2550 слепи и слабовидни лица почнувајќи уште од нивно откривање преку центрите за социјална работа, упатување на школување, помош при образование, стипендирање, изработка на книги и стручна литература на Брајово писмо, на Звучна техника ним  достапна, преку помош при вработување, адаптација на работното место, културно-социјален живот, описменување на Брајово писмо, осамостојување за самостоен живот и слично.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија претставува единствен легитимен претставник на повеќе од 2550 слепи и слабовидни лица од целата територија на државата.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија оваа година го прославува големиот 70 годишен јубилеј, 7 децении Визија за Светлина, 7 децении Ништо за нас-Без нас, 7 децении – Светлина на патот на слепите лица, 7 децении Симбол на постојаниот стремеж и непебол за достоинствен живот, 7 децении Темел во современата македонска држава.

Националниот сојуз на слепите на Република Македонија во годината во која го одбележуавњме големиот 70 годишен јубилеј беше домаќин на 24-та седница на Балканскиот Консултативен Комитет на Европскиот сојуз на слепите.

24-та седница се одржа во периодот од 21-23.06.2016 година во хотел Арена Тетекс, Попова Шапка, Тетово.

На седницата присуствуваа претставници на следниве земји членки на Балканскиот консултативен комитет: Република Македонија како земја домаќин, Република Србија, Република Албанија, Молдавија, Романија, Република Турција, Косово како земја набљудувач, Црна Гора, Босна и Херцеговина, итн.

На 24-та седница на Балканскиот консултативен комитет на Европскиот сојуз на слепите се разгоовараше за состојбата на слепите лица во поедините земји членки, но се разговараше и за повеќе актуелни теми како за одржаната седница на Бордот во Германија, подготовки за Генералното Собрание на Светскиот сојуз на слепите, подготовки за организирање на Конференција за физикална медицина и рехабилитација како и потесна соработка на членките на Балканскиот Консултативен Комитет на поедини проекти.

Согласно однапред утврдениот акционен план државите учеснички одлучија наредна година земја домаќин на 25-та седница на Балканскиот Консултативен Комитет биде Република Турција.