Author: НССРМ

Проект Sport Sense

Здружението на слепите лица на Општина Велес, како локална партнер-организација, преку Клубот за планински спортови „Азот“, во текотна цела 2021…

Jавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, ДДВ, и акциза за набавка на патнички автомобил за 2021 година

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност…