Претставници на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија и Националната спортска федерација на слепите на Македонија беа дел од  Конгресот на Меѓународната Брајова Шаховска Асоцијација ИБЦА кој се одржа во хотел Метропол во Охрид.

На Конгресот имаше дискусија за сите преземени активности на Извршниот Одбор на ИБЦА во мандатниот период 2012 – 2017 година како и за идни насоки и иден развој на Меѓуанродниот шах кај спелите и лицата со оштетен вид.

Вториот дел од Конгресот и изборниот дел на новиот Извршен одбор на ИБЦА ќе се одржи на 25.06.2017 година.

[Best_Wordpress_Gallery id=”189″ gal_title=”nssrm5″]