Na slikata se gledaat Борис Шамбевски, Стерја Димов и Александра Петровска

Клубот на оратори на УМС во соработка со Комисијата за култура продолжува со проектот за снимање аудио книги.
На 26ти јули 2021ва година, членот на ИК на УМС, Борис Шамбевски и претседателката на Клубот на оратори, Александра Петровска, ги предадоа следните аудио книги во Националниот сојуз на слепи лица.

Унијата на млади сили е одговорна и хумана младина која се грижи за сите категории на граѓани.