Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци поповод 15 Октонври ден на Белијот стап кој е признад од целијот свет е водич на Слепите и слабовидните лица во нивнијот живот .

Здруженијето на слепи лица на кавадарци организираше свечена седница на која беја присутни членови на здруженијето и јавни личности и јавни медијуми од општина кавадарци преседателот даде интервју за медијумите и ги покани сите заентресирани личности да дојдат на спортскиот натпревар кој се организира секоја година со екипите на Скопје Битола Прилеп и Кавадарци  како домаќини

Оваја година е љубилења 70 годишен љубилеј и постојење на Нацијоналниот сојуз на слепи на РМ и по тој повод се организират повече настани од здруженијата на које и едни сне и није кој организира вакви средби и настани.

На овој турнир зедоја учество екипите на Скопје Битола Прилеп и Кавадарци и екипата на Кавадарци го освоји 1 место .

За освојено 1 место преседателот на здруженијето Јошева Султана додели Пехар за најдобра екипа на овије турнири и посебно на овој натпревар за најдобар стрелец се додели пехар на лицето Атанасоски Миле од екипата на Кавадарци .  На сите екипи учеснички и на некоји спонзори и помагатели преседателот на здруженијето Јошева Султана им вачи благодарници и по некој скромен поклон од нашите помагатели и спонзори .

Се заблагодаруваме на градоначалникот на општина Кавадарци господин Александар Панов и советот на општината Кавадарци

Големо благодарнос и до Нацијоналниот Сојуз на слепи на РМ на преседателот гс Жарко Селковски за големата соработка со нашето здруженије.

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци се заблагодарува на сите помагатели и спонзори за реализацијата на оваја средба и најголема благодарнос до Угустителски ресторан ЗЛАТНА РИПКА  Кавадарци

[Best_Wordpress_Gallery id=”131″ gal_title=”Kavadarci7″]