Лого на Министерство за култура на Република Северна Македонија

 

Издавањето на аудио книгата финансиски е поддржано од Министерството за култура на Република Северна Македонија во рамките на Програмата за финансирање на проекти од национален интерес во културата во областа на литературата и издавачката дејност за 2021 година.