Лого на НССРСМ

Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија му се придружува на остатокот од светот и организациите во Македонија на 03ти декември да го одбележи Меѓународниот ден на лицата со попреченост низ инклузивна попреченост, пристапно општество и одржлив пост Ковид свет.

За првпат овој ден беше прокламиран во 1992 година од Собранието на Обединетите Нации.Целта е да се промовираат правата на лицата со попреченост и добросостојбата на лицата со попреченост и да се обрне внимание за нивната ситуација во секој аспект на политичкиот, економскиот и културниот живот.

Како што се соочувавме ние но и целиот свет со ефектите на Ковид 19 пандемијата, многу одлуки на политичарите ги засегнаа и лицата со попреченост.Ковид 19 доведе до значајни нееднаквости во општеството.Лицата со попреченост и лицата со понизок економски статус се тие кои се најмногу погодени од пандемијата.

По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост потсетуваме за нашата сеприсутност секој ден постојано.Редно време е да се промени општествената свест и на лицата со попреченост да се гледа со други очи.

Упатуваме апел дека лицата со потполно оштетен вид живеат во свое карантинско секојдневие постојано.Подвлекуваме дека доколку во иднина има карантини и полициски час, согласно одредбите со кои на лицата со попреченост им беше дозволено движење за време на полициски час, дека треба да се размислува во насока да се дозволи на лица кои се грижат за нив или им нудат услуга на персонална асистенција да можат да ги земат да ги прошетаат.Бидејќи во спротивен случај имавме стотици потполно слепи лица кои живеат сами, имаат персонален асистент, но истиот во полициски час не може да отиде да ги земе да ги прошета бидејќи дозволата за движење во полициски час важи само за лицето со попреченост.Ова се однесува стриктно на лицата со попреченост кои живеат сами и кои некој треба да дојде да ги земе за да ги прошета,едноставно тој некој немаше дозвола како практичен пример од секојдневието.

Сосема за крај упатуваме апел до Владата на РСМ дека доаѓа време кога ветувањата треба да станат реалност.Ветивте во предизборието 15% покачување на додатоците за попреченост од јануари 2020 година,истото беше предвидено и со Програмата на Владата, а го најави и Министерката за труд и социјална политика на РСМ,  редно време е ветувањето да стане нова реалност во која ќе живеат лицата со попреченост.Самите сме свесни дека Корона Вирусот ни наметна нова реалност на живеење, зголемени трошоци за живеење, но тие трошоци полесно се пребродуваат со зголемени 15% додатоци за попреченост.Време е за ветувањата да станат ДЕЛА со кои ќе живееме.Редно време е делата да ни го олеснат животот со предизвици, а не само надежта за подобра иднина.