Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци зема учество на Државно првенство во ГОЛ БАЛ које беше организирано од Спортска федерација на слепи лица и Нацијоналниот Сојуз на слепи истијнот настан се одржа во град Кавадарци.. Здруженијето на слепи лица на град кавадарци зема учество на овије натпревари и го продолже онаја које се случувало во предходните 7 пади државни прваци а исто и сега го освојивме 1 место по 8 пат , Ова се големи успеси за нашето здруженије и се докажуваме дека сне успешно Здруженије во РМ . Овије натпревари ги играме со срце и без надоместок за нашето Здруженије .

Во 2017 год бевме прогласени и од Оопштина Кавадарци за најдобра екипа во општина Кавадарци и наградени со Пехар и Признаније.

[Best_Wordpress_Gallery id=”274″ gal_title=”Kavadarci12″]