Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно преседателот на здруженијето Јанков Костадин и секретарот на здруженијето Јошев Богоја , Со големо залагање и голем труд и макотрпно работење успеја да најдат Спонзорство и тоа од приватни фирми големи пријатели и оније који сакат да помогнат на ваквите лица Спортската опрема е во Тренерки 6 Пара исто така беше најдено спонзорство за Купување на Лактици заштитници за сите Голбалисти 6 комплета исто така голем пријател на Преседателот Јанков Костадин лицето Драган Јовановски со уште 2 колеги ни беја обезбедени 5 Пара Патики нашите Голбалисти за постигање на солидни резултати. за Здруженијето и за својите ГОЛБАЛИСТИ да можат да спортуват и докажуват на Спортски натпревари Голема благодарност од наше име и од име на здруженијето за хуманите луѓе који ги има помечу нас .

[Best_Wordpress_Gallery id=”272″ gal_title=”Kavadarci11″]