Author: Беира Салифоска

Беира Салифоска, вработена во ЈЗУ ИФМР, апсолвент на Институтот за специјална едукација и рехабилитација и девојка што веќе 12 години живее самостоен живот во Скопје. Таа пишува статии од областа на специјалната едукација и рехабилитација, како и текстови за вештини за самостојно живеење на лицата со оштетен вид.