Author: НССРМ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ (РЕВИДИРАНА) 2010-2018

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ (РЕВИДИРАНА) 2010-2018 ВОВЕД Овој документ е насловен Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност (Ревидирана) 2010 –…

Здружение на слепи лица Охрид

Здружение на слепи лица Охрид Адреса: Бул. „Туристичка“ бр. 10/3 6000 Охрид Е-маил: [email protected] Телефон 046 261 433 Председател: Селим Џеват Секретар: Славчо Џајковски Сметка на Здружението: Банка депонент: Стопанска…