Author: НССРМ

Здружение на слепи лица – Тетово

Здружение на слепи лица – Тетово Адреса: ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 2 1200 Тетово Е-маил: [email protected] Телефон: 044 335 046 Претседател: Хамди Џемаил Секретар: Лидија Андоновска Сметка на здружението: Банка…

Здружение на слепи лица – Битола

Здружение на слепи лица – Битола Адреса: ул. „Карпош“ бб 7000 Битола Е-маил: [email protected] Телефон: 047 239 900 Претседател: Владе Димитровски Секретар: Лилјана Корлевска Сметка на Здружението: Банка депонент: Комерцијална…

Здружение на слепи лица Гевгелија

Здружение на слепи лица Гевгелија Адреса: ул. „Маршал Тито“ бб 1480 Гевгелија Е-маил: [email protected] Телефон: 034 211 993 Претседател: Љупка Ќосева Секретар: Тодорка Трампова Сметка на Здружението: Банка депонент: Стопанска…