Лого на НССРСМ

По повод јубилејот 70 години од формирањето на Националниот сојуз на слепите на Македонија, а во знак на досегашна успешна плодна соработка со Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, се доделуваат Плакети и Благодарници на своите пријатели и соработници кои низ годините несебично се заложија за подобрување на правата на слепите и слабовидните лица во Република Македонија.

Добитници на Плакети и Благодарници се:

Плакети за:
г-дин Марјан Гијовски 
Г-дин Ѓоко Велковски
Благодарници за:

ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-БИТОЛА
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ПРИЛЕП
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ВЕЛЕС
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ШТИП
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-КАВАДАРЦИ
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-КУМАНОВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-КОЧАНИ
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ОХРИД
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-СТРУГА
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ТЕТОВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-СТРУМИЦА
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-ГЕВГЕЛИЈА
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-НЕГОТИНО
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-КИЧЕВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА-МАКЕДОНСКИ БРОД
ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ И ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД-СКОПЈЕ
Национален Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија-МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА
Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија
Национална Федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски Параолимписки Комитет
Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија
Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака
Национален сојуз на инвалиди на трудот на Македонија
ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА
ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА КРВОДАРУВАЊЕ
Г-ЃА СУЗАНА ТУНЕВА-ПАУНОВСКА
Г-ДИН АЦО ДИМОВ
ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МАЛДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ДИМИТАР ВЛАХОВ
Г-ДИН ЛАЗАР ТРПЧЕВСКИ
Г-ДИН ИДАЕТ КАРАМАЛЕВСКИ
ФАБРИКА КАРПОШ АД СКОПЈЕ
Г-ЃА ВИОЛЕТКА РИЗОВА
Г-ЃА ВЕСНА СИНАДИНОВСКА
РАДИО РОСА
УМС НА ВМРО-ДПМНЕ
Г-ДИН ВЛАДИМИР НЕЛОСКИ
Г-ДИН ЛУКА КРЖАЛОСКИ
Г-ДИН НИНО ТРАЈЧЕВ
НАЦИОНАЛНА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЛЕПИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
КУД БИЛЈАНА
КУД КАРАЃУЛЕ
Ш.К.4-ТИ НОЕМВРИ-БИТОЛА
НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-СКОПЈЕ
БРИТАНСКИ СОВЕТ-МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
М-Р.МАРЈАН СПАСЕСКИ
САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА
СОНК
Johnson Matthey Macedonia
МАКЕДОНИЈА ЛЕК
НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ
ПРОФ.ДР.ЉУПЧО АЈДИНСКИ
ПРОФ.ДР.ГОРАН АЈДИНСКИ
ИНСТИТУТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА
ПРОФ.ДР.ЗОРА ЈАЧОВА
ЛАЈОНС КЛУБ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН
ЛАЈОНС КЛУБ СВЕТЛИНА
ЛАЈОНС КЛУБ СКОПЈЕ
ЛАЈОНС КЛУБ ГАЗИ БАБА
Г-ЃА ТЕУТА КРАШНИЦА-ЧУЧКОВА
БРОТХЕР МК
Г-ДИН РОБЕРТ ЈАНКОВ
КАНАЛ 5 ТЕЛЕВИЗИЈА
Г-ДИН ОГНЕН АЈНЕВСКИ
24 ВЕСТИ ТЕЛЕВИЗИЈА
Г-ЃА СУЗАНА АНОВА
Г-ЃА ВИОЛЕТА ТАШЕВСКА
Г-ДИН ДУШАН ТОМШИЌ
Г-ЃА МАЈА ДИМИШКОВСКА
СИТЕЛ ТЕЛЕВИЗИЈА
МТВ ТЕЛЕВИЗИЈА
МТМ ТЕЛЕВИЗИЈА
ТЕЛМА ТЕЛЕВИЗИЈА
ФОРУМ НА ОРАТОРИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ
Г-ДИН КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ
Г-ДИН АЛЕКСАНДАР ХАМБОВ
Г-ЃА МАРИЈА ГУДЕЉ
Г-А СЛАВИЦА ЕФРЕМОВА
Г-ДИН ЈОРДАН СТОЈАНОВ
Г-ДИН КИРИЛ СТЕФАНОВ
Г-ДИН КРУМ МИТКОВСКИ
Г-ДИН РАТКО ПАЈДАКОВ
Г-ДИН БОРЧЕ БАТИЌ
Г-ЃА РУЖА МИХАЈЛОВСКА
УНИВЕРЗАЛНА САЛА
ДОМ НА АРМ
Г-ЃА МАНУЕЛА ТОЧЕВСКА
АКТИВ НА ЖЕНИТЕ
СИЛВИ БЕНД
Г-ДИН НАУМ ПЕТРЕСКИ
ХИХИРИКУ
Г-ЃА ВИОЛЕТА ТОМОВСКА
Г-ЃА ВАЊА ЛАЗАРЕВА
Г-ЃА ЈУЛИЈА
Г-ЃА ЗУИЦА ЛАЗОВА
Г-ДИН БРАНИМИР СВЕТОЗАРЕВИЌ
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА-СКОПЈЕ
Г-ЃА КАРОЛИНА ПЕТКОВСКА
Г-ДИН МИРКО СТЕФАНОВСКИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Г-ЃА БЛАГА ПЕТРЕВСКА
КУД МИРЧЕ АЦЕВ
КУД АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Г-ДИН МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ
Г-ЃА ВИКИ СРЕБРОВА
Г-ДИН АЛЕКСАНДАР БИЧИКЛИСКИ
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Г-ЃА АНЕТА НАКОВСКА
Г-ДИН БЛАГОЈА ГРУЕВСКИ
Г-ЃА РОСАНА САРИЌ ТОДОРОВСКА
Г-ЃА СУЗАНА СПАСОВСКА
Г-ЃА ДАНИЕЛА ТЕМЕЛКОВСКА
КУД НИКОЛА ЈОНКОВ-ВАПЦАРОВ
КПС МАКЕДОН
Г-ЃА МАРИЈА БРАЗДА
Г-ЃА АНИТА ДАЕВА
Г-ДИН ДАРКО БИЛБИЛОВСКИ
Г-ДИН РАНКО РАНГЕЛОВ
Г-ДИН ЈОРДАН МИТЕВ
Г-ДИН ИГОР АЛАЏАЈКОВ
ВИОЛЕТА СОФКАРОВСКА
ЖАКЛИНА УЗУНОВА
ЈАНКО УЗУНОВ
ЕЛИЗАБЕТА ДАМЈАНОСКА-СПАСЕНОВСКА
ВЕРА БОШКОВСКА
ВАЛЕНТИНА ЃОРГЕСКА
ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ
ТАТЈАНА ДИМОВА
ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ
ТРАЈЧЕ ЧАТМОВ
Др.ИВАН К.ЗАРОВ
СВЕТЛАНА ФИЛИПОВСКА
ДРАГАНЧО НИНЕВСКИ
ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА
КСЕНИЈА НИКОЛОВА
АНА ТРАЈЧЕВСКА КОСТАДИНОВСКА
ОГНЕН ЈАНЕВСКИ
РИСТО СПИРОВ
СЛОБОДАН ВУКИЧЕВИЌ
JAMES STEIN
МАЈА КОСТОВСКА
ЛЕЛА ЈАКОВЛЕВСКА
ШПЕТИМ ЛАТИФИ
СЛАВКА СТОЈАНОВСКА
ТРД АЛФА ТЕЛЕВИЗИЈА