Здруженијето на слепи лица на Кавадарци во соработка со Нацијоналниот Сојуз на слепи лица на Р Македонија

Успешно реализираја мМеѓународен концерт кој се одржа во Кавадарци.

На 22-06-2018 год беше организирано Меѓународен Хуманитарен концерт на који земаја учество преставници од Р Македонија КУД Биљана од Скопје при НССРМ преставници од Нацијоналнијот Сојуз на Р Бугарија Гости од Нацијоналниот Сојуз на Црна Гора преставник на Нацијоналниот Сојуз на слепи на Р Македонија преседател г-С Жарко Селковски и преставници од Кавадарци од другите инвалицки организацији Николче Делов од Мобилност Кавадарци и преставник од Здруженијето на слепи лица од Струмица Жанко Станков .

Имаше и културно уметничко друштво при домот на културата Иван Мазо Климе Асамбал Тиквеш.

На овој концерт беја присутни преставници од јавни институцији.

Агенција за Вработување, Општина Кавадарци,Медицински Центар Кавадарци ,Дом на култура Иван Мазо Климе,и многу други јавни личности од Кавадарци ,

Преставници од Здруженијето на слепи лица на град Неготино

Представници и од Здруженијето на слепи лица на Струмица,

Салата при домот на културата Иван Мазо Климе беше преполна со публика и удушевена на преставниците који изведуваја точки на овој Концерт и им Аплаудираше на нивните изведби.

На самијот концерт имаше и Водител.

На овој концерт докажавме дека и није можеме дасе натпреваруваме рамо до рамо и со оније који го немајат нашијот инвалитет,

Иније чекаме светлина од нашите очи .

Кој сака да го чује овој концерт тоа може даго сторе на Фејзбук страната на Zsl.kavadarci .

[Best_Wordpress_Gallery id=”260″ gal_title=”Kavadarci10″]