Лого на НССРСМ

Националниот сојуз на слепи на Република Северна  Македонија на ден 21.07.2021 година објавува Конкурс за избор на музички композиции за манифестацијата „Музички смотри“ на НССРСМ за 2021 година.
Право на учество имаат слепи и слабовидни лица-членови на здруженијата на слепи лица-членки на НССРСМ.
Конкурсот е отворен заклучно со 01.10.2021 година.
Композициите (демоснимки) да се достават на адреса:
Ул.11 ти Октомври бр.42 А Скопје
ДХО Даре Џамбаз Скопје
ЗА НССРСМ
со назнака
за конкурс за избор на музички композиции за манифестацијата „Музички смотри“ 2021 година
Композициите да се испратат на аудио цд, аудио касета, усб доколку се испраќаат по пошта и задолжително да содржат име и презиме на изведувачот, телефон за контакт, назив на композицијата и тоналитет во кој се пее истата.
Композициите може да се испраќаат и преку електронска пошта на имејл адресата на НССРСМ: [email protected]
Секој кандидат може да испрати колку песни сака(бројот на песни по кандидат  не е ограничен).
Избраните кандидати ќе се натпреваруваат во три категории:
– вокални изведби-солисти
– инструменталисти
– дуети
Нема ограничување во жанрот за избор на композиции за изведувачите. Дозволени се сите жанрови народно, забавно, новокомпонирани, странски итн.
На манифестацијата „Музички смотри“ 2021  во Скопје ќе се придржуваат до сите протоколи и мерки за заштита од Корона вирусот.
Композициите може да се испраќаат на аудио цд, аудио касета, усб, или преку електронска пошта како што веќе претходно погоре напоменавме.
За најдобрите изведувачи во сите категории во зависност од бројот на пријавени ќе има прво, второ и трето место парична награда и диплома, плакета.
Очекуваме што повеќе композиции. Особено охрабрете ги Вашите членови да се пријават.
Музичките смотри како и секоја година ќе добијат свое ДВД издание со видео материјал и слики па секој од изведувачите ќе добие по еден оригинал од ова издание.