Здружението на слепи лица Охрид давајки акцент на Јубилејот 70 години постоенје на Националниот сојуз на слепи лица на Македонија  организира Мегуопштински натпревар во шах и домино за слепи лица помегу членовите на Здружението на слепи лица од Охрид и Здружението на слепи лица од Струга.

ЗСЛ Охрид како домаќин организира успешен шах и домино натпревар на кој учествуваа 10 Шахисти  од кои 9 ,мажи и една жена. Исто така учествуваа и 8 играчи на домино за слепи лица од кои 6 мажи и 2 жени.

Покрај учеството на овие спортски активности оваа средба се искористи и за размена на искуства за дружење помеѓу членовите како и за завсенање на ставови за понатамошни заеднички активности и заедничко одбележуваЊЕ  ЈУБИЛЕОТ 70 ГОДИНИ ВИЗИЈА ЗА СВЕТЛИНА.

На овој настан учествуваа 11 лица од Струга и 18 лица од Охрид или вкупно 29 учесници.

[Best_Wordpress_Gallery id=”67″ gal_title=”Ohrid2″]