Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци според програмата за работа и активности  за 2016 година ги започнува активностите со почеток и организација и организираше Шаховски турнир за својите членови .

Шаховскијот турнир се одржа на крајот на месец Март Oвој турнир се одржа во просторите на здруженијето зедоја учество наши членови на овој турнир Турнирот за слепи Шахисти го отвори преседателот на здруженијето госпоча Јошева Султана.

1 место го освоји членот Атанасоски Миле со освојени 5 бода од 7 парти.

По завршувањето на турнирот се обрати преседателот на здруженијето госпоча Јошева Султана ги поздрави присутните членови за одвојеното време и им честита на победниците импосака повече среча на наредните натпреварувања.

А за 1место додели благодарница за најдобар Шахист на турнирот.

Од овој шаховски турнир првите двајца че земат учество на полуфиналните натпревари за државното првенсво и за други турнири на који че бидеме поканети од страна на другите здруженија.

Овој Шаховски турнир е посветен по повод 70 години постојење на Нацијоналниот Сојуз на Слепи лица на РМ и постојењето на Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци.

[Best_Wordpress_Gallery id=”69″ gal_title=”Kavadarci3″]