Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија во соработка со Здружението на граѓани за европска социјални инклузија ЕСИ НЕЛИС од Скопје и Урбан ФМ Радио со нова аудио реклама по повод Пандемијата на Корона вирусот која ја опфати и нашата држава со препораки за добро здравје до лицата со попреченост.

Останете со звуците на ФМ Радио.