Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци односно членовите од здруженијето ја посетија Винаријата во с Долни Дисан винарија Венец во која се сретнаја со сопсвеникот на винаријата ,

Кога пристигнавме во винаријата не сретна сопственикот и имавме благословено добредојдовте со Кафе и локумпотоа потоа имавме состанок и разгледување на самата винарија која постоји уште од далечната 1956 год а сега истата е реновирана и по нови стандарти била реновирана 2016 год .

Во самата винарија имаше што дасе виде и декостира од пијалоците који ги произведуват ,

Произведуват 13 сорти на вино и 3 сорти на Ракија.

Самата винарија е на 3 спрата во која 1 се канцелариј а 2 се Произведуват производите а на 3 спрат е нивнијот ресторан за Свадби,

Није членовите бевме изненадеи од самијот пречек на самиот состанок се разговараше за активностите на здруженијето а потоа и самијот газда се понуди за спонзор на нашијот Клуб .

Од страна на здружението му беше доделено Благодарница и беше потпишано меморандум за соработка.

Сопственикот на винаријата ни даде спонзорство за празниците што следат.

Многу се ретки овакви газди није од здруженијето мусе заблагодаруваме за соработката.и да продолжи со вакви дела за инвалидите.