Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 15 Октонври кој е празник признаен од целијот свет ден на Белијот стап .

По тој повод здруженијето на слепи лица организираше средба со членовите на здруженијето и одржа редовна седнива со членовите на Извршнијот и Надзорниот Одбор ,

Исто така наши членови имаја средба со Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев на која се разговараше за надминувања на проглемите на здруженијето и некоји барирерији који треба да се отклонат за полесен пристап до јавни Институцији.

Исто така настанот беше покријен со Интревју на Подпреседателот господин Александар Анев и Секретарот на здруженијето Јошев Богоја.

По завршувањето на церемонијите имаше организиранио заеднички Коктел за присутните членови.

[Best_Wordpress_Gallery id=”358″ gal_title=”Kavadarci22″]