Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци успешно ги реализираше предвидените активности који беја зацртани во Програмата за 2015 год.

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци по повод 8 март организираше чајанка и заедничко дружење за членките од здруженијето  за овој ден им беше доделено по еден скромен поклон.

Здруженијето зема учество на натпреварите во ГОЛ БАЛ који се одржуват секоја година помечу Кавадарци Скопје  Битола Прилеп.

Зема учество на државно првенсво во Атлетика на које се постигнаја солидни резултати од страна на нашите членови.

Здруженијето организираше еднодневна екскурзија до Крушево и неговите обележија који се од витално значање и посета на градот Прилеп и неговите позначањи обележија.

Здруженијето зема учество на кваликациски турнир во ГОЛ БАЛ потоа зема учество на државно првенсво во ГОЛ БАЛ на које постигнаја солидни резултат освојувачи го 1 место во предходните 2 години.

По повод 15 октонври здруженијето организираше натпревари во ГОЛ БАЛ исвецена седница на Извршнијот одбор по повод денот на БЕЛИЈОТ СТАП .

Здруженијето на слепилица на град Кавадарци по повод 3 Декенври зема учество на Шаховски турнир кој беше организиран од страна на Сојузот за спорт на инвалиди на Кавадарци на овој турнир земаја учество Здруженијето на слепи,Здруженијето на глуви и надглуви,Здруженијето на телесни мобилност иЗдруженијето на цивилни инвалиди од Кавадарци на овој турнир се освојија солидни резултати на здруженијето на слепи лица 1 и 4 место ,

По повод новогодишните и божичните празници организираше забава за својите членови и со помош на Општината Кавадарци и градоначалникот Александар Панов беше поделено новогодишни пакечиња.

Во оваја година имаше средби со градоначалникот на Општина Кавадарци Господинот Александа Панов и голема благодарнос за големата подршка на која нија дава за нас инвалидите а посебно кон нас Слепите.

Овије активности ги реализиравме со голема подршка на општина Кавадарци и со голема подршка и соработка со Нацијоналниот сојуз на слепи на РМ.

Јануари е најфрефектен месец за членовите од здруженијето сите членови доачат за заверка на возните книшки и за уплата на членарина која се спроведува вече 3 година и таја изнесува 200 ден.

Парите собрани од членарина чесе пренаменат за активностите во 2016 год.

Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци според финасиските можности који се ниски и малку срецва во рамките на својите можности ги обавуваше овије активности .

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”Kavadarci2″]