Лого на НССРСМ

Здружение на слепи лица Кавадарци

Адреса:

ул. „7-ми Септември“ бб

П. фах 186, 1430 Кавадарци

Е-маил: [email protected]

Телефон: 043 412 936

Претседател: Султана Јошева
Секретар: Богоја Јошев

Сметка на Здружението:

Банка депонент: Стопанска банка

Жиро сметка: 200000003748266

ЕДБ: 4011985111860