Лого на НССРСМ

Здружение на слепи лица – Тетово

Адреса:

ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 2

1200 Тетово

Е-маил: [email protected]

Телефон: 044 335 046

Претседател: Хамди Џемаил
Секретар: Лидија Андоновска

Сметка на здружението:

Банка депонент: ТТК банка

Жиро сметка: 290-4000000802-50

ЕДБ: 4028955118550