Здруженијето на слепи лица на град Кавадарци поднесе Барање до Општина Кавадарци за поставување на звучни семафори во нашата општина и несе чекаше многу за одговор

Со голем труд и ангажираност на преседателот на здруженијето Јошева Султана и Општина Кавадарци дојде до реализација на овој проект .

Голема благодарност до градоначалникот господин Александар Панов  и советот на општина Кавадарци  за големото разбирање за овије инвалидни лица а посебно кон нас Слепите  лица

Овије звучни семафори  многу би биле корисни во секојдневнијот живот на слепите лица и лицата со оштетен вид за полесно движење во опшеството  и полесно совладување на баријерите во нашијот секојдневен живот.

Градоначалникот господин Александар Панов го пофали работата и ангажираноста на овије лица за својите права и истакна нема да застанеме тука ќе се продолжи и со други проекти како тактичка стаза за слепи лица во централното подрачије во Кавадарци во иднина .

[Best_Wordpress_Gallery id=”139″ gal_title=”Kavadarci8″]