Author: Ертај Шашко

Ертај Шашко живее во Струга и е дипломиран компјутерски инженер, којшто се занимава со софтверско инженерство. Ертај пишува едукативни и информативни текстови од областа на информатичките технологии што ги прават слепите и лицата со оштетен вид посамостојни во животот.